Chúng tôi mong muốn mang lại cho các bạn những trải nghiệm cá cược tuyệt vời nhất, vì vậy, ONBET đã thiết kế và phát triển nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Hiện nay, onbet đang cung cấp một số khuyến mãi vô cùng hấp dẫn

Past Members

Giorgia Meschini, PhD
R&D Clinical researcher at MEDLOGIX
Giulia Buizza, PhD
Data scientist in R&D department at Siemens
Marco Riboldi, PhD
Associate Professor at LMU
Antonella Belfatto, PhD
Francisco Roberto Cassetta Jr, PhD
Marta Dias, PhD
Riccardo Via, PhD
POST DOC at PSI
Matteo Seregni, PhD
Software Engineering
Giovanni Fattori, PhD
Senior Scientist at PSI
Maxime Desplanques, PhD
Physicist at Varian Medical Systems
Paolo Patete, PhD
Software Engineering
Aurora Fassi, PhD
Software Engineering
Chiara Gianoli, PhD
POST DOC at LMU
Marta Peroni, PhD
Imaging Physicist at Philips
Maria Francesca Spadea, PhD
Assistant Professor at Università degli Studi Magna Graecia